Seuran tausta

Suomen matkailututkimuksen seura ry – Sällskapet för turismforskning i Finland perustettiin keväällä 2004. Seuran tarkoituksena on edistää monitieteistä matkailualan ja vapaa-ajan tutkimusta, lisätä alojen harrastusta sekä matkailun ja vapaa-ajan tutkimuksen arvostusta.

Seuran toiminta

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

    • pitämällä kokouksia ja muita tilaisuuksia, jotka liittyvät sen toimialaan
    • olemalla yhteydessä alan kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin
    • suunnittelemalla ja tukemalla apurahoin alan tutkimusta
  • julkaisemalla alaan liittyvää tutkimusta

Jäsenyys

Seuran vuosijäsenyyttä voivat hakea matkailun ja vapaa-ajan tutkimusta tekevät, opiskelevat, hyödyntävät ja edistävät henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt. Jäsenyyttä anotaan hallitukselta. Vapaamuotoinen jäsenanomus lähetetään sähköpostitse seuran sihteerille (Petra Blinnikka) osoitteella matkailututkimuksenseura [at] gmail.com. Sihteeri toimittaa anomuksen hallituksen käsittelyyn. Jäsenmaksusta päätetään seuran vuosikokouksessa.