Suomen matkailututkimuksen seura ry.

Seuran tausta

Suomen matkailututkimuksen seura ry – Sällskapet för turismforskning i Finland perustettiin keväällä 2004. Seuran tarkoituksena on edistää monitieteistä matkailualan ja vapaa-ajan tutkimusta, lisätä alojen harrastusta sekä matkailun ja vapaa-ajan tutkimuksen arvostusta.

Seuran toiminta

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

  • pitämällä kokouksia ja muita tilaisuuksia, jotka liittyvät sen toimialaan
  • olemalla yhteydessä alan kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin
  • suunnittelemalla ja tukemalla apurahoin alan tutkimusta
  • julkaisemalla alaan liittyvää tutkimusta

Jäseneksi liittyminen

Seuran vuosijäsenyyttä voivat hakea matkailun ja vapaa-ajan tutkimusta tekevät, opiskelevat, hyödyntävät ja edistävät henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt. Jäsenyyttä anotaan hallitukselta. Jäsenanomus lähetetään sähköpostitse seuran sihteerille (Petra Blinnikka) osoitteella matkailututkimuksenseura [at] gmail.com. Sihteeri toimittaa anomuksen hallituksen käsittelyyn. Jäsenmaksusta päätetään seuran vuosikokouksessa. Tällä hetkellä perusjäsenmaksu on 40 euroa ja 25 euroa perustutkinto-opiskelijoilta.

Jäsenedut

Jäsenet saavat kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Matkailututkimus-lehden ja alennusta vuosittain järjestettävästä matkailu- ja vapaa-ajantutkimuksen symposiumista.  Seura järjestää myös ajoittain muita tilaisuuksia, joihin jäsenet ovat tervetulleita. Lisäksi seuran jäsenet ovat mukana sähköpostilistalla, jonka kautta jaetaan tietoa matkailu- ja vapaa-ajantutkimukseen liittyvistä asioista.

Seuran säännöt

Seuran sääntöihin voit tutustua tästä.

Seuran hallitus vuonna 2021-2022

Puheenjohtaja Raija Komppula
Varapuheenjohtaja Kaarina Tervo-Kankare
Sihteeri Petra Blinnikka
Rahastonhoitaja Hanna Lak
Hallituksen jäsen Jarmo Ritalahti
Hallituksen jäsen Juho Pesonen
Hallituksen jäsen Susanna Saari
Hallituksen jäsen Maria Hakkarainen
Hallituksen jäsen Sanna-Mari Renfors

Lisäksi:
Matkailututkimus-lehden päätoimittajat Juho Pesonen ja Olga Hannonen, toimitussihteeri Johanna Heinonen

Rekisteriseloste – Suomen matkailututkimuksen seura ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Suomen matkailututkimuksen seura ry

Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteystiedot

Puheenjohtaja Raija Komppula , etunimi.sukunimi (at)uef.fi

c/o Itä-Suomen yliopisto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona. Jäsenrekisteri palvelee yhdistyksen sisäistä tiedottamista, jäsenmaksujen perintää ja tilastollisia tarkoituksia.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot ja muita yhteydenpitoon ja yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja, kuten nimi, postiosoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite ja jäsenmaksun maksutilanne.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tallennettavat tiedot kertyvät seuran toiminnasta ja rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaisesti luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteri on tallennettu sähköisesti, johon pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän edustajilla.Jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä, kun jäsen ilmoittaa hallitukselle eroavansa, tai kunnes hallitus toteaa kokouksessaan jäsenen eronneeksi.