Skip to main content

Seuran perinteisen kilpailun vuoden parhaasta opinnäytetyöstä (pro gradu tai yamk-työ) voitti tänä vuonna Toma Simkute, joka teki pro gradunsa Lapin yliopistoon. Työn nimi oli Decommodifying Volunteer Tourism? Insights From Nordic
Non-Governmental Organizations ja sen ohjaajana toimi YTT José-Carlos García-Rosell. Seuran raadin muodosti tänä vuonna FT Riikka Puhakka, joka arvioi työtä mm. näin:

”Tutkielman aihepiiri kytketään ansiokkaasti osaksi laajempia kokonaisuuksia, teorioita ja käsitteitä. Työssä määritellään kattavasti vapaaehtoismatkailuun liittyvät käsitteet ja tehdään laaja katsaus aiempaan kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen. Tutkimuskysymykset ovat selkeät ja hyvin perustellut sekä teoreettisista että käytännöllisistä lähtökohdista. Tutkimusmenetelmät kuvataan perusteellisesti ja tuloksia tarkastellaan aiemman teoreettisen kirjallisuuden valossa. Tutkielma on hyvin kirjoitettu ja etenee sujuvasti. Kokonaisuudessaan tekijä osoittaa kykynsä laadullisen tutkimuksen tekemiseen. Tutkielma tarjoaa vapaaehtoismatkailuun uudenlaisen, kriittisen näkökulman, jota voidaan hyödyntää vapaaehtoismatkailun kehittämisessä niin teoriassa kuin käytännössä.”

Onnittelut voittajalle ja kiitokset raadille!

Leave a Reply