Siiri Maria Nuutisen pro gradu lukuvuoden 2015–2016 paras matkailuaiheinen opinnäytetyö

By 12.12.2016Yleinen

Suomen matkailututkimuksen seura ry. palkitsee vuosittain stipendillä ja vuoden seuran jäsenyydellä ansiokkaan, parhaimpana pitämänsä matkailuaiheisen opinnäytetyön (pro gradu tutkielma tai ylempi amk -lopputyö) avoimessa kilpailussa, joihin töiden ohjaajat voivat ilmoittaa hyvinä pitämiään töitä. Työt käy tämän jälkeen läpi vuosittain vaihtuva, yhden hengen ‘raati’. Tänä vuonna raadin muodosti professori Raija Komppula Itä-Suomen yliopistosta.

Vuoden parhaaksi työksi arvioitiin tänä vuonna Siiri Maria Nuutisen pro gradu -tutkielmaIntressiristiriidat metsänkäytössä. Metsähallituksen maineen diskursiivinen rakentuminen kainuulaisten sidosryhmien parissa.” Työn ohjaajat olivat matkailun kulttuurintutkimuksen professori Soile Veijola sekä pohjoisten yhteiskuntien muutoksen professori Jarno Valkonen.

Perustelut työn valinnalle olivat muun muassa seuraavanlaisia:

Työn tutkimustehtävä on selkeä ja hyvin perusteltu sekä teoreettisista että käytännöllisistä lähtökohdista. Teoreettinen tarkastelu on napakkaa, käytetty kirjallisuus relevanttia. Menetelmän kuvaus on perusteellista ja läpinäkyvää. Tulokset on esitetty mielenkiintoa herättävällä tavalla ja tuloksista on keskusteltu ansiokkaasti. Tutkielman kirjoitustyyli on kehittynyttä ja kieli erinomaista.”

Onnittelut Siiri Marialle koko Suomen matkailututkimuksen seuran puolesta!

Leave a Reply