Skip to main content

Suomen matkailututkimuksen seura ry. palkitsee vuosittain ansiokkaan, parhaimpana pitämänsä matkailuaiheisen opinnäytetyön (pro gradu tutkielma tai ylempi amk -lopputyö). Lukuvuoden 2013–2014 palkinnon sai Annakaisa Ahtiaisen pro gradu -tutkielma “Case Peurunka: The Essence of Wellbeing – Customer perspective“. Pro gradu on tehty Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliselle tiedekunnalle. Tänä vuonna parhaan työn valitsi matkailututkimuksen professori Soile Veijola MTI:sta.

Palkinnon perusteluissa todetaan mm. seuraavasti:

Ensinnäkin se käsitteli teemaa, joka on yhteiskunnallisesti laajemmin merkittävä kuin pelkästään matkailualan sisäisen toiminnan kehittämiseen liittyvä. Toiseksi se oli erittäin lukijaystävällisesti, ymmärrettävästi ja huolellisesti kirjoitettu, mikä on edellytys minkään tutkimuksen yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. […] Kolmanneksi, työ oli laaja-alaisesti oppinut: aihepiirin aiemman tutkimuksen tuntemuksen ohella myös keskeisiä ja relevantteja yhteiskuntatieteellisiä keskusteluita osattiin ottaa osaksi tutkimusasetelmaa.

Palkinto luovutettiin Annakaisa Ahtiaiselle Suomen matkailututkimuksen seuran tutkimuksellisissa iltamissa Turussa 15.9.2014. Seura onnittelee voittajaa.

Palkitun gradun voi lukea tästä linkistä: Case Peurunka : the essence of wellbeing – customer perspective

 

Leave a Reply