Matkailututkimus 9:2 (2013)

Artikkelit

Edelheim J R & Nousiainen J: Matkailun kokonaisjärjestelmä ja matkailututkimus Suomessa 7

Lassila H & Komppula R: Asiakkaan osallistamismenetelmien vertailua matkailupalvelujen tuotekehityksessä 22

Puheenvuorot

Edelheim J R & Janhunen J: Kestävän matkailukohteen kehittäminen – Raportti Sustainable Destination Development -seminaarista 38

Laamanen S: Suomi-kuva suomalaisessa rocklyriikassa vuosina 1980–1999 – Opiskelijan ajatuksia monitieteisestä pro gradu -tutkielmasta 42

Väitökset

Pesonen J: Developing Market Segmentation in Tourism: Insights from a Finnish Rural Tourism Study 45

Renfors S: Myyjän toiminnan laatu kuluttajapalvelujen myyntikohtaamisessa – Ostajan näkökulma myyjän suoritusarviointiin 50

Tervo-Kankare K: Ilmastonmuutostietoisuus ja sopeutuminen luontoon perustuvassa talvimatkailussa Suomessa – alueellisia ja toiminnallisia haavoittuvuuksia 53

Rautamäki H: “Omassa firmassa ei tunteja lasketa” Psykologinen omistajuus ja työnilo matkailun perheyrittäjien kertomana 60

Kirja-arvosteluita

Kostiainen A: Sukellus hyvinvointimatkailun historiaan 64

Puhakka R: Monipuolisesti tietoa matkailusta 67