©Suomen matkailututkimuksen seura

Matkailututkimus 9:1 (2013)

Sisältö:

Pääkirjoitus 5

Artikkelit

Pennington–Gray L & Schroeder A: International Tourist’s Perceptions of Safety & Security: The Role of Social Media 7

Björk P & Kauppinen-Räisänen H: Destination Countries’ Risk Image as Perceived by Finnish Travellers 21

Katsaukset

Edelheim J R & Pyhäjärivi J: Turvallisuus aiheena matkailualojen opetussuunnitelmissa Suomessa ja Australiassa – moniulotteinen näkökulma 39

Puheenvuorot

Iivari P & Niemisalo N: Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä – projekteista prosesseihin, lineaarisesta ajattelusta systeemeihin 45

Korkolainen P: Palveluntarjoaja vastaa turvallisuudesta 49