©Suomen matkailututkimuksen seura

Matkailututkimus 7: 2 (2011)

Sisältö:

Pääkirjoitus    5

Artikkelit

E. Höckert: Community-based Tourism in Nicaragua: A Socio-Cultural Perspective    7

P. Björk, A. Tuohino & H. Konu: Wellbeing Tourism in Finland – a Wide Perspective    26

Puheenvuorot

V. Vainikka: Matkanjärjestäjien myyntivirkailijoiden näkökulma valmismatkan tuotetietouteen    42

Keskustelua matkailualan koulutuksen leikkaussuunnitelmista

A. Honkanen: Yliopistot ja ammattikorkeakoulut matkailun koulutuksessa, tutkimuksessa ja kehittämisessä    45

S. Saari: Miksi Suomen matkailubrändin kirkastajia ja palvelujen kehittäjiä tarvitaan tulevaisuudessa entistä vähemmän?    47

T. Seikkula: LAMK/Matkailun ala uudistaa ja uudistuu – OKM palkitsee lakkautusuhalla    49

P. Smeds: Vaasan ammattikorkeakoulu – monikielisten matkailuosaajien kouluttaja    51

Väitökset – Dissertations

H. Li: Understanding Travelers’ Continuous Use of Online Travel Services    53

Kirja-arvostelut

Urry, John & Jonas Larsen: The Tourist Gaze 3.0. (A. Honkanen)    58