©Suomen matkailututkimuksen seura

Matkailututkimus 3: 1 (2007)

Sisältö:

Esipuhe    2

Artikkelit

Hanna Ylätalo & Taru Virtanen: Maku matkailun kentässä. Kulttuurin kulutus ja sosiaalinen erottautuminen matkailussa    4

Juulia Räikkönen: Matkalla koettuja elämyksiä ja elettyjä kokemuksia. Millainen on hyvä matkailukokemus?    27

Jana Raadik & Stuart Cottrell: Reconstructing a visitor typology based on recreation experiences    53

Stephen Wearing, René van der Duim & Stephen Schweinsberg: Equitable Representation of Local Porters. Towards a Sustainable Nepalese Trekking Industry    72

Katsaukset

Pekka Kauppila: Tilastokeskuksen kesämökkitilasto: matkailukeskusnäkökulma    94

C. Michael Hall: Revisiting authenticity revisited    109

Puheenvuorot

Timo Toivonen: Koulutuksen mitoitukset uusiksi. Miten käy matkailualan?    113

Kirja-arvosteluja

Puhakka, Riikka (2007). Kansallispuistot murroksessa. Tutkimus luonnonsuojelun ja matkailun tavoitteiden kohtaamisesta. (Seija Tuulentie)    120

Kantele, Kaarina (2006). Suomeen ja Lappiin suuntautuneen työsidonnaisen matkailun ja erityisesti kannustematkailun synty ja kehitys tarkasteltuna kannustematkatuotteen rakentumisena 1980-luvulla. (Raija Komppula & Auvo Kostiainen)    122

Hall, C. Michael & James Higham (toim.)(2005). Tourism, recreation and climate change (Kaarina Tervo)    124