© Suomen matkailututkimuksen seura

Matkailututkimus 10: 1 (2014)

Sisältö:

Artikkelit

Chekalina T, Fuchs M and Lexhagen M: A value co-creation perspective on Customer Based Brand Equity Model for Tourism Destinations – A Case from Sweden 8 Heikkilä K & Ryynänen H: Havainnointimenetelmän soveltuvuus matkailutuottteen ulkoisessa testauksessa 25

Katsaukset

Tunkkari-Eskelinen M: Katsaus hyvinvointimatkailun vetovoimaan Keski-Suomessa 42

Puheenvuorot

Renfors S: Osataanko matkailupalvelujen myyntityötä johtaa? 49

Väitökset

Alakoski L: Yritysasiakkaan arvon muodostuminen luontomatkailupalvelusta – palvelukeskeisen liiketoimintalogiikan näkökulma 53

Kirja-arvosteluita

Räikkönen J: Käsikirja elämystaloudesta