©Suomen matkailututkimuksen seura

Matkailututkimus 1: 1 (2005)

Sisältö:

Artikkelit

Antti Honkanen & Pekka Mustonen: Sosiodemografiset tekijät ja elämäntapa matkailukulutusta selittävinä tekijöinä: kausaalinen analyysi 5

Pekka Kauppila, Jarmo Rusanen & Toivo Muilu: Pohjois- Suomen suurten matkailukeskusten ja niiden sijaintikuntien väestökehitys: paikka-tietonäkökulma 28

Jani Lunnas: Seikkailumatkailu kiipeilyetiikan näkökulmasta 48

Riikka Puhakka: Matkailijoiden asenteet kansallispuistojen matkailukehittämiseen 65

Katsaukset

Janne Ahtola: The Heyday of Urban Tourism? Socio-cultural Perspectives on the Conditions of the International Tourism Development in Prague 88

Kirja-arvostelut

Pia Sillanpää, The Scandinavian Sporting Tour: A Case Study in Geographical Imacology (Auvo Kostiainen) 100

Miettinen, S. (toim.), Helsinki-Opuwo-Helsinki: Encounters with Crafts, Tourists and Women in the Local Communities of Namibia (Jarkko Saarinen) 102